OOK SCHADE DOOR EEN ZWITSERSE FRANK LENING?

Steun de collectieve claim tegen Staalbankiers, ING en Mees Pierson

DE HYPOTHEEK IN ZWITSERSE FRANK: ENORM VALUTARISICO TEKORTSCHIETENDE VOORLICHTING

Een Zwitserse frank hypotheek afgesloten bij Staalbankiers? Of bij ING of Mees Pierson? Dan weet u waar dat toe geleid heeft: veel schade, omdat de frank enorm in waarde is gestegen ten opzichte van de euro!

Stichting Compensatie Zwitserse Frank Leningen (CZFL) claimt schadevergoeding bij de banken die die producten verkocht hebben, omdat u bij de verkoop niet goed voorgelicht bent. We starten met Achmea Bank, de opvolger van Staalbankiers. ING en Mees Pierson (inmiddels ABN AMRO) volgen daarna.

Stichting CZFL vindt dat mensen met dit soort leningen niet meer hoeven af te lossen dan wat ze destijds (in euro’s bezien) geleend hebben. Als ze meer moeten betalen, dan is dat schade die de bank dient te vergoeden.

Daarom hebben we in juni 2022 een collectieve claim (massaschade of massaclaim) bij Achmea ingediend, gebaseerd op speciale wetgeving rondom collectieve claims (waaronder de WAMCA, art. 3:305a BW en WCAM). We eisen bij de rechter dat Achmea haar klanten schadeloos stelt.

De actie is gebaseerd op een verzoek van een groep klanten van Achmea. Steun die actie en sluit u aan bij die groep! Hoe groter de groep, hoe groter de kans op succes.

Hebt u gekocht bij ING of ABN AMRO: meld u dan ook aan, zodat we ook voor u collectief schadevergoeding kunnen claimen.

EEN LENING IN ZWITSERSE FRANKEN IN DE PRAKTIJK

HET GELEENDE BEDRAG TOT BIJNA TWEE KEER MOETEN AFLOSSEN

VERBORGEN VERPLICHTINGEN UIT HOOFDE VAN MARGIN CALLS

SPIJKERHARDE OPSTELLING BIJ VRAGEN OM COULANCE

ONJUISTE VOORLICHTING OVER HET RENTERISICO

DESINFORMATIE OVER HET VALUTARISICO

HEIMELIJK DE RISICO'S VOOR ZICHZELF WEL AFDEKKEN

TIJDPAD

IN WELKE FASE BEVINDEN WE ONS?

Schikkingsoverleg, hoger beroep, cassatie of een beroep bij  het Europese Hof van Justitie kunnen zich op enig moment voordoen en kunnen invloed hebben op het tijdpad. 

JANUARI 2022
Voorbereidingen

Start van de juridische, organisatorische en financiële voorbereidingen van het massaschadedossier.

JUNI 2022
Aansprakelijkstelling Achmea

Achmea wordt aansprakelijk gesteld en uitgenodigd voor overleg. Deze uitnodiging is afgeslagen.

MAART 2023
Afronding voorbereidingen
APRIL 2023
Formele aansprakelijkstelling ACHMEA
OKTOBER 2023
Uitbrengen dagvaarding
APRIL 2024
(verwacht)
Verweerschrift van Achmea inzake ‘ontvankelijkheid’

Achmea zal waarschijnlijk eerst formele bezwaren opperen of Stichting CZFL bevoegd is om een massaschadevordering tegen haar in te stellen.

OKTOBER 2024
(verwacht)
Mondelinge behandeling ontvankelijkheid

Hier zullen de formele verweren van Achmea op een live rechtbankzitting worden behandeld; daarbij kunt u aanwezig zijn.

EIND 2024
(verwacht)
Uitkomst beoordeling

Uitkomst van de beoordeling toelating tot procedure door de rechtbank.

2025
(verwacht)
SCHRIFTELIJKE Stukkenwisseling BIJ DE RECHTBANK

Hierin zal de zaak voor het eerst inhoudelijk worden behandeld.

NAJAAR 2025
(verwacht)
Mondelinge behandeling bij de rechtbank

Dit is de zitting waar de zaak live inhoudelijk zal worden behandeld; daarbij kunt u aanwezig zijn.

ZOMER 2026
(verwacht)
Uitspraak van de rechtbank
VOORJAAR 2027
(verwacht)
Inbreng getuigen en/of deskundigen

Het kan zijn dat de rechtbank het nodig vindt om getuigen en/of deskundigen te horen; daarbij kunt u aanwezig zijn.

EIND 2027
(verwacht)
Einduitspraak van de rechtbank
VANAF 2027
(verwacht)
Mogelijk een vervolg in hoger beroep e.d.

HOE NU VERDER?

PLAN VAN AANPAK

We claimen dat de banken de schade aan hun klanten moeten vergoeden: Staalbankiers (tegenwoordig Achmea Bank), ING Bank en Mees Pierson (tegenwoordig ABN AMRO). Op verzoek van gedupeerden van Achmea hebben experts de belangenorganisatie Stichting CZFL opgericht. Daarmee wordt met toepassing van het Nederlandse recht inzake collectieve massaschade acties (WCAM, WAMCA en 3:305a BW), actie ondernomen: we gaan Achmea dagvaarden.

Deze collectiviteit heeft grote voordelen boven een individuele aanpak:

  • Een collectief heeft meer mogelijkheden, met name door het grotere budget, kennisdeling, bewijsmogelijkheden en ‘massa’ in de strijd tegen de banken
  • Door de combinatie van budget, een speciale op de wet gebaseerde stichting en een professioneel en ervaren bestuur en raad van toezicht, is een collectieve actie kwalitatief van hoog niveau en is de kans op succes groter
  • De kosten per persoon zijn bij een collectief vele malen lager dan individueel
  • Bij een collectief is anonieme deelname mogelijk
  • Voor de bank is een collectief een betere gesprekspartner, bijv. om finaliteit te bereiken – daardoor is de kans op een vrijwillige schaderegeling door de bank ook groter

Stappenplan

Achmea is aansprakelijk gesteld en verzocht om de schade van hun klanten te vergoeden. Eind juni 2022 verstreek de termijn waarbinnen ze konden laten weten dat ze dat vrijwillig gaat doen. Daarom is Achmea gedagvaard voor de rechtbank in Den Haag. Stichting CZFL doet dat met een team van goede advocaten en financiële experts en een gedreven achterban. Erik Jan Bijleveld van advocatenkantoor van Diepen van der Kroef begeleidt namens de stichting dit proces.

Nadat de rechtbank heeft beoordeeld of de zaak ontvankelijk is, zal ze de zaak inhoudelijk behandelen. Dat zal zo’n twee jaar duren. Er is een grote kans dat daarna nog hoger beroep en eventueel cassatie volgt en misschien zullen er nog andere procedurele verwikkelingen zijn. Al met al neemt de collectieve claim meerdere jaren in beslag. Maar we gaan ervan uit dat geduld zal worden beloond. Uiteraard is het niet zeker hoe de uitkomst zal luiden, maar we starten de collectieve claim omdat we er vertrouwen in hebben.

Als de collectieve vorderingen toegewezen worden, komt er nog een individuele fase, waarin per gedupeerde moet worden bepaald om welke schade het precies gaat en of die wel of niet voor vergoeding in aanmerking komt. Voor de meeste gedupeerden zal dat vrij eenvoudig te bepalen zijn. Het collectief kan daarin begeleiden.

Op alle momenten tijdens de procedure is het mogelijk dat er met de bank alsnog een vrijwillige schadevergoeding wordt afgesproken. Dat is vooral afhankelijk van de medewerking van de bank. En om die te krijgen, is het zaak dat wij (juridische) druk gaan uitoefenen.

Ja, ik heb interesse in deelname aan deze collectieve claim!

Kent u iemand anders met een Zwitserse frank lening? Deel deze informatie. Samen staan we sterker!

OOK SCHADE DOOR EEN ZWITSERSE FRANK-LENING?

Steun de collectieve claim tegen Staalbankiers, ING en Mees Pierson

DE HYPOTHEEK IN ZWITSERSE FRANK: ENORM VALUTARISICO - TEKORTSCHIETENDE VOORLICHTING

Een Zwitserse frank-hypotheek afgesloten bij Staalbankiers? Of bij ING of Mees Pierson? Dan weet u waar dat toe geleid heeft: veel schade, omdat de frank enorm in waarde is gestegen ten opzichte van de euro!

Stichting Compensatie Zwitserse Frank Leningen (CZFL) claimt schadevergoeding bij de banken die die producten verkocht hebben, omdat u bij de verkoop niet goed voorgelicht bent. We starten met Achmea Bank, de opvolger van Staalbankiers. ING en Mees Pierson (inmiddels ABN AMRO) volgen daarna.

Stichting CZFL vindt dat mensen met dit soort leningen niet meer hoeven af te lossen dan wat ze destijds (in euro’s bezien) geleend hebben. Als ze meer moeten betalen, dan is dat schade die de bank dient te vergoeden.

Daarom hebben we in juni 2022 een collectieve claim (massaschade of massaclaim) bij Achmea ingediend, gebaseerd op speciale wetgeving rondom collectieve claims (waaronder de WAMCA, art. 3:305a BW en WCAM). We eisen bij de rechter dat Achmea haar klanten schadeloos stelt.

De actie is gebaseerd op een verzoek van een groep klanten van Achmea. Steun die actie en sluit u aan bij die groep! Hoe groter de groep, hoe groter de kans op succes.

Hebt u gekocht bij ING of ABN AMRO: meld u dan ook aan, zodat we ook voor u collectief schadevergoeding kunnen claimen.

EEN LENING IN ZWITSERSE FRANKEN IN DE PRAKTIJK

HET GELEENDE BEDRAG TOT BIJNA TWEE KEER MOETEN AFLOSSEN

VERBORGEN VERPLICHTINGEN UIT HOOFDE VAN MARGIN CALLS

SPIJKERHARDE OPSTELLING BIJ VRAGEN OM COULANCE

ONJUISTE VOORLICHTING OVER HET VALUTARISICO RENTERISICO

HEIMELIJK DE RISICO'S VOOR ZICHZELF WEL AFDEKKEN

HOE NU VERDER?

PLAN VAN AANPAK

We claimen dat de banken de schade aan hun klanten moeten vergoeden: Staalbankiers (tegenwoordig Achmea Bank), ING Bank en Mees Pierson (tegenwoordig ABN AMRO). Op verzoek van gedupeerden van Achmea hebben experts de belangenorganisatie Stichting CZFL opgericht. Daarmee wordt met toepassing van het Nederlandse recht inzake collectieve massaschade-acties (WCAM, WAMCA en 3:305a BW), actie ondernomen: we gaan Achmea dagvaarden.

Deze collectiviteit heeft grote voordelen boven een individuele aanpak:

  • Een collectief heeft meer mogelijkheden, met name door het grotere budget, kennisdeling, bewijsmogelijkheden en ‘massa’ in de strijd tegen de banken
  • Door de combinatie van budget, een speciale op de wet gebaseerde stichting en een professioneel en ervaren bestuur en raad van toezicht, is een collectieve actie kwalitatief van hoog niveau en is de kans op succes groter
  • De kosten per persoon zijn bij een collectief vele malen lager dan individueel
  • Bij een collectief is anonieme deelname mogelijk
  • Voor de bank is een collectief een betere gesprekspartner, bijv. om finaliteit te bereiken – daardoor is de kans op een vrijwillige schaderegeling door de bank ook groter

Stappenplan

Achmea is aansprakelijk gesteld en verzocht om de schade van hun klanten te vergoeden. Eind juni 2022 verstreek de termijn waarbinnen ze konden laten weten dat ze dat vrijwillig gaat doen. Daarom is Achmea gedagvaard voor de rechtbank in Den Haag. Stichting CZFL doet dat met een team van goede advocaten en financiële experts en een gedreven achterban. Koen Rutten van advocatenkantoor Finch begeleidt namens de stichting dit proces.

Nadat de rechtbank heeft beoordeeld of de zaak ontvankelijk is, zal ze de zaak inhoudelijk behandelen. Dat zal zo’n twee jaar duren. Er is een grote kans dat daarna nog hoger beroep en eventueel cassatie volgt en misschien zullen er nog andere procedurele verwikkelingen zijn. Al met al neemt de collectieve claim meerdere jaren in beslag. Maar we gaan ervan uit dat geduld zal worden beloond. Uiteraard is het niet zeker hoe de uitkomst zal luiden, maar we starten de collectieve claim omdat we er vertrouwen in hebben.

Als de collectieve vorderingen toegewezen worden, komt er nog een individuele fase, waarin per gedupeerde moet worden bepaald om welke schade het precies gaat en of die wel of niet voor vergoeding in aanmerking komt. Voor de meeste gedupeerden zal dat vrij eenvoudig te bepalen zijn. Het collectief kan daarin begeleiden.

Op alle momenten tijdens de procedure is het mogelijk dat er met de bank alsnog een vrijwillige schadevergoeding wordt afgesproken. Dat is vooral afhankelijk van de medewerking van de bank. En om die te krijgen, is het zaak dat wij (juridische) druk gaan uitoefenen.

TIJDPAD

IN WELKE FASE BEVINDEN WE ONS?

Schikkingsoverleg, hoger beroep, cassatie of een beroep bij  het Europese Hof van Justitie kunnen zich op enig moment voordoen en kunnen invloed hebben op het tijdpad. 

JANUARI 2022
Voorbereidingen

Start van de juridische, organisatorische en financiële voorbereidingen van het massaschadedossier. 

JUNI 2022
Aansprakelijkstelling Achmea

Achmea wordt aansprakelijk gesteld en uitgenodigd voor overleg. Deze uitnodiging is afgeslagen.

MAART 2023
Afronding voorbereidingen
APRIL 2023
Formele aansprakelijkstelling ACHMEA
AUGUSTUS 2023
(verwacht)
Uitbrengen dagvaarding
EIND 2023
(verwacht)
Uitkomst beoordeling

Uitkomst van de beoordeling toelating tot procedure door de rechtbank.

2024
(verwacht)
SCHRIFTELIJKE Stukkenwisseling BIJ DE RECHTBANK
VOORJAAR 2025
(verwacht)
Mondelinge behandeling bij de rechtbank
ZOMER 2025
(verwacht)
Uitspraak van de rechtbank

Ja, ik heb interesse in deelname aan deze collectieve claim!