NIEUWS

Massaclaim van €240 miljoen tegen Achmea om risicovolle hypotheken

Een groep consumenten daagt verzekeraar Achmea voor de rechter in een massaclaim rond risicovolle hypotheken van dochteronderneming Staalbankiers. De ruim vierhonderd klanten claimen ruim 240 miljoen euro schadevergoeding van de grootste verzekeraar van Nederland.

Tussen 2004 en 2012 sloten de klanten een hypotheeklening af in Zwitserse franken. Dat leek toen een aantrekkelijk financieel product. Volgens de gedupeerden werden de leningen verkocht als onschuldig, maar bleken ze riskant en lopen gedupeerden het risico dat de hypotheekschuld oploopt tot een veelvoud van de lening zelf.

 

HvJ over leningen in Zwitserse frank in Polen: compensatie door bank mogelijk

LUXEMBURG – In het geschil over leningen in Zwitserse frank heeft het Europees Hof van Justitie (HvJ) Poolse bankklanten gesteund. Als een overeenkomst voor een hypothecaire lening nietig wordt verklaard vanwege oneerlijke voorwaarden, kunnen de getroffen partijen mogelijk een schadevergoeding eisen van de bank. Dit heeft het HvJ donderdag besloten. De uitspraak kan grote gevolgen hebben voor de Poolse bankensector en de Duitse Commerzbank.

Leningen in Zwitserse frank waren populair in Polen en andere Oost-Europese landen, vooral vanaf 2004. De banken boden ze aan tegen een veel gunstigere rente dan leningen in de binnenlandse valuta, de zloty. De eigenaars van onroerend goed werden pas later ruw wakker geschud: Als gevolg van de economische crisis in 2008 steeg de wisselkoers van de frank. 

INTERVIEW: Massaschadeclaim dreigt voor Nederlandse banken vanwege verkochte ‘foute’ leningen

Nederlandse banken hangt mogelijk een claim van honderden miljoenen boven het hoofd, vanwege verkochte ‘foute’ leningen in 2008. Destijds verkochten zij Zwitserse hypotheken aan Nederlanders, die in Zwitserse franken betaalden. Sinds 2015 is die munt echter losgekoppeld van de euro, en is de waarde van de munt – en daarmee ook die van de leningen – verdubbeld.

Het gaat om leningen van Staalbankiers, inmiddels onderdeel van Achmea, MeesPierson (nu ABN Amro) en ING. ‘In totaal gaat het om een pakket van 750 miljoen euro aan Zwitserse leningen. Vanwege de lage rente leek dat aantrekkelijk. Maar valutarisisco heeft ertoe geleid dat de leningen bijna verdubbeld zijn,’ licht massaschade-expert Adriaan de Gier van Stichting Stichting Compensatie Zwitserse Frank Leningen toe.

Klanten Staalbankiers claimen miljoenenschade voor hypotheek in Zwitserse frank

Een groep van enkele tientallen privatebankingklanten van Staalbankiers eist miljoenen van de bank voor de schade die ze hebben geleden met hun hypotheek. Ze gingen begin deze eeuw hun woninglening aan in Zwitserse frank, omdat dat tegen een veel lagere rente kon dan in euro’s.

De constructie viel echter heel ongunstig uit. In 2015 liet de centrale bank van het Alpenland de koppeling met de euro los, waarop de koers van de frank sterk steeg en daarmee ook de hypotheeklasten.

Oprichting Stichting Compensatie Zwitserse Frank Leningen

Een aantal financiële ondernemingen – waaronder Achmea Bank (als rechtsopvolgster van Staalbankiers), ABN AMRO MeesPierson (als rechtsopvolgster van Fortis Meespierson) en ING – hebben zogeheten CHF-leningen aan consumenten verstrekt. Een CHF-lening is een (hypothecaire) lening luidend in Zwitserse franken, maar moet (in feite) worden terugbetaald in euro’s.

Voorafgaand aan het afsluiten van de CHF-leningen hebben de financiële ondernemingen met name het voordeel van een dergelijke lening aan de consumenten voorgehouden: de lagere rente. De aan de CHF-leningen verbonden nadelen werden echter niet, althans onvoldoende, met de consumenten besproken. Zo hebben de financiële ondernemingen onvoldoende toegelicht dat met het afsluiten van een CHF-lening de consumenten worden blootgesteld aan een opeenstapeling van risico’s, waaronder een (ongelimiteerd) valutarisico en een renterisico. Met het gevolg dat de consumenten een financieel product hebben afgesloten dat zij simpelweg niet begrepen; de werking en de daaraan verbonden risico’s konden zij niet overzien. 

Inmiddels is duidelijk geworden dat het valutarisico zich heeft verwezenlijkt. De waarde van de Zwitserse frank is ten opzichte van de euro enorm gestegen. Met als gevolg dat de door de consument af te lossen bedragen vele malen groter zijn dan het origineel geleende bedrag. Stichting CZFL is in het leven geroepen om een collectieve actie te starten tegen de betrokken financiële ondernemingen om de benadeelde consumenten weer in de positie te brengen waarin zij zouden hebben verkeerd indien zij geen CHF-lening, maar een reguliere (hypothecaire) lening in euro’s hadden afgesloten. Oftewel: Stichting CZFL streeft ernaar om ervoor te zorgen dat de consumenten niet langer de veel hogere bedragen in Zwitserse franken dienen af te lossen, maar slecht het origineel geleende bedrag in euro’s. 

De Zwitserse roulette

Het loslaten van de koers van de Zwitserse frank door de Zwitserse Centrale Bank heeft niet alleen vergaande consequenties voor handelaren en beleggers gehad, maar zal dit ook hebben voor de Zwitserse economie zelf. Na de aankondiging van de Centrale Bank afgelopen donderdag wist de frank binnen enkele minuten een koerswinst van ruim 30% te boeken. Dat is inmiddels iets herstelt, maar per saldo scheelt de koers van de frank nog steeds zo’n 20% ten opzichte van de euro van voor de ingreep.

Op zich is het niet zo verwonderlijk dat de gefixeerde koers werd losgelaten. Naar mate de koers van de euro daalde ten opzichte van met name de dollar, stegen de kosten voor de Zwitsers. Steeds maar euro’s kopen en franken verkopen terwijl de koers van de euro daalt kost geld, veel geld. De overtuiging dat Mario Draghi en de ECB binnenkort meer instrumenten gaat inzetten om de Europese economie te stimuleren heeft er waarschijnlijk toe bijgedragen dat de Centrale Bank heeft gekozen voor een volledige capitulatie. Sommige boze tongen beweren zelfs dat de Zwitsers op de hoogte zouden zijn van een omvangrijkere steunoperatie van de ECB dan algemeen wordt aangenomen.

Ja, ik heb interesse in deelname aan deze collectieve claim!

Kent u iemand anders met een Zwitserse frank lening? Deel deze informatie. Samen staan we sterker!